Stichting Het Bosbad

Zwem- en Speelparadijs Het Bosbad in Vledder ligt aan de doorgaande weg van Vledder naar Frederiksoord, naast camping ‘de Adelhof’. Het bad ligt geheel beschut in een bosrijke omgeving. Bosbad Vledder bestaat uit twee bassins, een peuterbad, een familiebad en vele speelvoorzieningen.

Het bad wordt, mede door gebruik te maken van zonnecollectoren, verwarmd tot 23ºC. ‘s Avonds wordt het zwembad met een isolatiedeken afgedekt. Het badwater wordt maandelijks door het laboratorium en 3x per dag door het bad personeel gecontroleerd.

De beide bassins worden omringd door een grote zonneweide en een zandstrand.Er is dus ruim plaats om te zonnen. Er is gratis Wifi beschikbaar.

Sinds 2017 is het zwembad uitgebreid met een speelparadijs met diverse speeltoestellen voor alle leeftijden.

Het ‘Paviljoen’ biedt u patat, snacks, ijs, snoep, chips, gekoelde frisdranken etc. aan

Stichting Bosbad Vledder

Stichting Bosbad Vledder beheert sinds 1963 het Bosbad te Vledder. De Stichting bestaat sinds 2013 uit een bestuur en een Raad van Toezicht.
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen en instellingen vanuit de ‘oude’ gemeente Vledder, Wapse en Wapserveen.

Voorzitter:   Arjen Mol                           voorzitter@bosbadvledder.nl

Vicevoorzitter: Alies Vos                             vicevoorzitter@bosbadvledder.nl

Secretaris: Klaske Feenstra                secretaris@bosbadvledder.nl

Penningmeester: Marjolein de Vries          penningmeester@bosbadvledder.nl

Overige bestuursleden: Remon Velthuizen, Joost Ottink, Martin van de Weij,

Voor onderwerpen aangaande communicatie en commerciële activiteiten verzoeken wij je het volgende adres te gebruiken: pr@bosbadvledder.nl     t.a.v. Henk Westenbrink

 

Raad van Toezicht

Voorzitter: Philip Boot

Secretaris: Lammie Roffelsen

Badpersoneel

 

Manager:                               Henrica Bergsma
Teamleider:                           Diana Klumper
Zwemdocent/toezicht:       Alies Wagter
Zwemdocent/toezicht:       Elsemieke van Gemeren
Zwemdocent/toezicht:       André Kluin
Zwemdocent/toezicht:       Daphne Groen
Zwemdocent/toezicht:       Saskia Hooghiemstra
Toezicht:                               Nienke Meinders
Toezicht:                               Joke Hoogenkamp
Toezicht:                               Ilone Hiemberg
Receptie/Kiosk:                   Dinie Rozeboom
Receptie/Kiosk:                   Lubertha de vries
Receptie/Kiosk:                   Tineke Heslinga
Zwembadmedewerker:       Agnieta Thomas
Zwembadmedewerker:       Dieuwke Hoen
Zwembadmedewerker:       Tijn Betten

Vrijwilligerswerk

Per 1 januari 2013 is er een verdere verzelfstandiging van het Bosbad doorgevoerd. Naast een bijdrage van de gemeente Westerveld zullen we voor het in standhouden en beheren van het zwembad nog meer een beroep moeten doen op vrijwilligers. Gelukkig hebben we in de loop van de jaren een groot aantal vrijwilligers bereid gevonden om ons bij het vele werk te ondersteunen. Zoals bij het realiseren van een bergruimte, het opknappen van de kiosk, het realiseren van speelvoorzieningen, het groenonderhoud, het schoonmaakwerk, het seizoengereedmakend van het zwembad en bij het organiseren van activiteiten. En ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

Bent u bereid ons ook enkele dagdelen te helpen bij de vele werkzaamheden of bent u bereid kassa en kioskwerk te verrichten? Meldt u zich dan aan bij het Bosbad of bij een van onze bestuursleden!

vrijwillig
X