Coronavirus en hoe verder?
26 maart 2020
coronaroute Bosbad
Wij zijn er bijna klaar voor!
14 mei 2020

Coronavirus update! ‘Heb nog een beetje geduld’

Update 8 mei:

We zijn weer een stap verder. Buitenbaden mogen open. Daar zijn regels voor opgesteld. Maar eerst moeten we kijken of we als zwembad aan deze regels kunnen voldoen. We maken nu een plan waarin we beschrijven hoe we al die regels gaan toepassen. Dit plan moeten we naar de Veiligheidsregio Drenthe sturen. Zij bepalen uiteindelijk of het plan in orde is en of het Bosbad open mag.


Update 1 mei:

Wat gaan we met ons buitenbad doen?
De persconferentie van het Kabinet afgelopen week roept vragen op ten aanzien van de mogelijkheden van een opening van ons buitenbad. Achter de schermen wordt alles gereed gemaakt om open te kunnen gaan, maar om de opening van het bad mogelijk te maken, zullen alle zwembaden in Nederland regels moeten opstellen die moeten worden goedgekeurd door het ministerie van VWS. En dat duurt nog even.

Over het Coronavirus en zwembadwater zijn nog veel vragen. Of het water wel veilig is. Er is daarom landelijk een werkgroep samengesteld om dit te bekijken. Er wordt daarnaast ook gekeken naar de hygiene en veiligheid. je wil niet als bad dat het coronavirus zich verder kan verspreiden. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van dit onderzoek binnen 2 weken beschikbaar komen.

Als Bosbad zijn we van mening dat het zwembad pas voor publiek open kan gaan als er voldoende zekerheid bestaat over de veiligheid van ons zwemwater. Als er meer bekend is, laten we dat ook weten.

Vanwege dit alles kan er op dit moment ook geen voorverkoop van abonnementen plaats vinden. Helaas. Maar gezondheid gaat voor. Als we meer weten, melden we dat.

X